انگلیسی آمریکایی یا بریتیش؟

تفاوت انگلیسی بریتیش و امریکن – کدام بهتر است؟

انگلیسی، یکی از رایج‌ترین زبان‌های جهان است که به دلیل بین‌المللی بودن، تقریباً در همه جای دنیا مردم می‌توانند، حتی دست‌وپا شکسته، به این زبان صحبت کنند. زبان انگلیسی بیش از 1 میلیارد گویشور در جهان دارد (ذکر این نکته جالب است که دانشمندان حتی زبان انگلیسی را به قطب جنوب هم برده‌اند!). اما دو گروه خاص از انگلیسی‌زبان‌‌ها وجود دارند که در این مقاله روی آنها تمرکز خواهیم کرد. این دو گروه در واقع دو لهجه متفاوت از زبان انگلیسی هستند: انگلیسی بریتیش و انگلیسی امریکن. تقابل بین دو لهجه آمریکایی و بریتانیایی زبان انگلیسی همیشه بحث داغی در بین زبان‌آموزان بوده است. اگر شما هم دوست دارید با تفاوت انگلیسی بریتیش و انگلیسی امریکن آشنا شوید و بین این دو، یکی را برای یادگیری انتخاب کنید، با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

تاثیرات انگلیسی بریتیش و امریکن بر یکدیگر

زبان‌های زنده دنیا، دستخوش تکامل بی‌پایان هستند. اگر نگاه دقیق‌تری به زبان انگلیسی بیندازید، متوجه می‌شویم که نحوه صحبت کردن مردم در دهه 1800 و با نحوه صحبت کردن مردم امروزی بسیار متفاوت بوده است.

اما زبان‌ها فقط تحت تأثیر گذر زمان تغییر نمی‌کنند. رویدادهای تاریخی، مانند استعمار و جنگ، مهاجرت، اصیل‌سازی و نزدیکی به کشورهای همسایه نیز بر آن‌ها تاثیرگذار است. از آنجایی که بسیاری از عوامل مختلف بر چگونگی تکامل زبان‌ها تأثیر می‌گذارند، مشخص کردن دلایل دقیق تغییرات خاص یک زبان اغلب دشوار است.

این دقیقاً همان چیزی است که در مورد انگلیسی بریتانیایی و انگلیسی آمریکایی اتفاق افتاده است. باور رایج این است که انگلیسی بریتیش، زبان انگلیسی “اصلی” است و انگلیسی امریکن، نسخه تغییریافته و اقتباس‌شده است. اما این تصور دقیق نیست.

اگرچه انگلیسی در طول استعمار توسط بریتانیایی‌ها به آمریکا برده شد، انگلیسی بریتیش نیز کلمات و عبارات بسیاری از انگلیسی آمریکایی را در خود جای داده است.

در ادامه با تفاوت انگلیسی بریتیش و امریکن بیشتر آشنا خواهیم شد.

تفاوت در املای انگلیسی بریتیش و امریکن

اگر به املای انگلیسی توجه داشته باشید، متوجه شده‌اید که گاهی کلمات مشابه، با توجه به نوع انگلیسی که استفاده می کنید، املای متفاوتی دارند.

چند تفاوت املایی مهم بین انگلیسی بریتیش و انگلیسی امریکن وجود دارد که در جدول زیر آن‌ها را مشاهده می‌کنید

انگلیسی بریتیشانگلیسی امریکن
-our (eg. colour, flavour, behaviour)-or (eg. color, flavor, behavior)
-re (eg. centre, theatre, litre)-er (eg. center, theater, liter)
-ise (eg. realise, organise, socialise)-ize (eg. realize, organize, socialize)
-yse (eg. analyse, paralyse)-yze (eg. analyze, paralyze)
-ence (eg. licence, offence, defence)-ense (eg. license, offense, defense)
-ae (eg. paediatric, leukaemia, anaemia)-e (eg. pediatric, leukemia, anemia)
-oe (eg. manoeuvre, oesophagus, oestrogen)-e (eg. maneuver, esophagus, estrogen)
-l (eg. enrol, fulfil, distil)-ll (eg. enroll, fulfill, distill)
-ll (eg. travelled, cancelled, jewellery)-l (eg. traveled, canceled, jewelry)
-ogue (eg. catalogue, dialogue)-og (eg. catalog, dialog)
-e (eg. programme, gramme, glycerine)– (eg. program, gram, glycerin)

جدای از این تفاوت‌های کلی، کلمات زیادی نیز وجود دارند که املای متفاوتی در انگلیسی بریتیش و امریکن دارند، مانند:

انگلیسی بریتیشانگلیسی امریکن
AeroplaneAirplane
ArtefactArtifact
CosyCozy
DoughnutDonut
DraughtDraft
GreyGray
JewelleryJewelry
KerbCurb
PloughPlow
ScepticalSkeptical
SulphurSulfur
ChequeCheck
ChequerboardCheckerboard
AgeingAging
PyjamasPajamas
TyreTire

تفاوت تلفظ انگلیسی بریتیش و امریکن

گاهی بسیاری از افراد که آشنایی چندانی به این دو لهجه ندارند، تصور می‌کنند که انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی دو زبان متفاوت هستند. تفاوت‌های زیادی بین تلفظ انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی وجود دارد که ما از بین آن‌ها چند کلمه را با هم مقایسه کرده‌ایم:

 1. Advertisement
  British English: /uhd-VURT-tiz-muhnt/
  American English: /ad-vuhr-TYZ-muhnt/
 2. Schedule
  British English: /SHED-jool/
  American English: /sked-jool/
 3. Aluminium
  British English: /uh-LOO-min-ee-um/
  American English: /uh-LOO-muh-num/
 4. Privacy
  British English: /PRI-vuh-see/
  American English: /PRAI-vuh-see/
 5. Mobile
  British English: /MOH-bile/
  American English: /MOH-buhl/
 6. Herb
  British English: /hurb/
  American English: /urb/
 7. Lieutenant
  British English: /loo-TEN-uhnt/
  American English: /lef-TEN-uhnt/
 8. Adult
  British English: /AD-uhlt/
  American English: /uh-DULT/
 9. Dance
  British English: /dahns/
  American English: /dans/
 10. Hostile
  British English: /HAHS-tail/
  American English: /HAHS-tul/

تفاوت واژگان انگلیسی بریتیش و امریکن

وقتی در نیویورک هستید، به cinema نمی‌روید، بلکه به movie theater می‌روید (کلمه‌ای که آمریکایی‌ها به‌جای سینما به کار می‌برند). و وقتی هم در لندن هستید، با چای بعدازظهر خود Cookie نمی‌خورید، بلکه biscuit میل می‌کنید.

بریتیش یا امریکن؟

بعضی کلمات رایج در بریتانیا و آمریکا با هم متفاوت هستند و ممکن است کمی برای زبان‌آموز گیج کننده باشند.

کلمات پرکاربردی که بین انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی متفاوت است، عبارتند از:

 • Trunk (UK) / Boot (US)
 • Biscuit (UK) / Cookie (US)
 • Flat (UK) / Apartment (US)
 • Petrol (UK) / Gasoline (US)
 • Cinema (UK) / Movie Theater (US)
 • Torch (UK) / Flashlight (US)
 • Football (UK) / Soccer (US)
 • Holiday (UK) / Vacation (US)
 • Crisps (UK) / Chips (US)
 • Trolley (UK) / Cart (US)
 • Jumper (UK) / Sweater (US)
 • Chemist (UK) / Pharmacy (US)
 • Post (UK) / Mail (US)
 • Nappy (UK) / Diaper (US)
 • Lift (UK) / Elevator (US)
 • Rubbish (UK) / Garbage (US)
 • Holidaymaker (UK) / Tourist (US)
 • Mobile (UK) / Cell Phone (US)
 • Postcode (UK) / ZIP Code (US)
 • Queue (UK) / Line (US)
 • Supermarket (UK) / Grocery Store (US)

تفاوت گرامر بین انگلیسی بریتیش و امریکن

یکی دیگر از تفاوت‌های مهم انگلیسی بریتانیا و انگلیسی آمریکا، تفاوت در بعضی موارد گرامری آن‌هاست. به طور کلی پایه گرامر این دو انگلیسی یکسان است و تنها تفاوت‌های جزئی وجود دارد.

برای مثال، در انگلیسی بریتیش، زمان حال کامل (present perfect) برای تأکید بر کاری استفاده می‌شود که اخیراً انجام شده یا به صورت مکرر انجام شده و تمام شده اما با زمان حال ارتباط دارد. در انگلیسی آمریکایی، می‌توانیم از زمان حال کامل نیز برای انتقال این موضوع استفاده کنیم، اما اگر عمل را تمام شده در نظر بگیریم، ترجیح می‌دهیم از زمان گذشته ساده استفاده کنیم.

مثلاً:

 1. I have just finished my homework. (British English)
  I just finished my homework. (American English)
 2. She has already eaten lunch. (British English)
  She already ate lunch. (American English)

موارد تفاوت انگلیسی بریتیش و امریکن از نظر گرامر در مورد تطابق اسم‌های جمع با فعل نیز صادق است. انگلیسی امریکن، اسامی جمع مانند team، band و herd را با فعل مفرد به‌کار می‌برد، در حالی که انگلیسی بریتیش، معمولاً برای این اسامی، فعل را به‌صورت جمع به کار می‌برد، اگرچه هر دو شکل صحیح هستند. برای مثال:

The team are playing well. (British English)
The team is playing well. (American English)

انگلیسی بریتیش یا امریکن؟ کدام یک بهتر است؟

در نهایت، با توجه به تفاوت‌های انگلیسی بریتیش و امریکن، کدام یک برای یادگیری بهتر است؟ پاسخ این است که هر دو لهجه برای یادگیری عالی هستند و هیچ برتری بر هم ندارند. انتخاب یکی از این دو، بستگی به ترجیح شخصی شما دارد. بعضی لهجه آمریکایی را ترجیح می‌دهند زیرا با تماشای فیلم‌های آمریکایی و گوش دادن به موسیقی آمریکایی بزرگ شده‌اند و یا دوست دارند که فیلم‌ها و موسیقی‌های آمریکایی را راحت‌تر متوجه شوند. بعضی دیگر نیز فکر می‌کنند که انگلیسی بریتیش برایشان مناسب‌تر است.

هیچ لهجه‌ای اشتباه نیست و هر دو کاربردی و مفید هستند. اکثر زبان‌آموزان، لهجه انگلیسی خود را بر اساس لهجه معلم انگلیسی خود یاد می‌گیرند. اگر معلمی نیتیو انگلیس باشد یا انگلیسی بریتیش خوانده باشد، دانش‌آموز شروع به استفاده از کلمات انگلیسی بریتیش می‌کند و لهجه انگلیسی بریتیش خواهد داشت. همین امر در مورد مدرس انگلیسی امریکن نیز صادق است.

به طور کلی، توصیه می‌شود که نوع زبان انگلیسی را که یاد می‌گیرید، ثابت نگه دارید تا دو لهجه را با هم هم‌زمان به کار نبرید. اگر به امریکن علاقه دارید، همیشه از همین لهجه استفاده کنید و اگر بریتیش یاد گرفته‌اید، آن را با امریکن ترکیب نکنید. شما به هر لهجه‌ای که صحبت کنید، مخاطب انگلیسی‌زبان شما چه خود لهجه امریکن داشته باشد چه بریتیش، متوجه صحبت شما خواهد شد زیرا این دو لهجه تفاوت جزئی با هم دارند و کلیات آن‌ها با هم یکسان است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا